Utklippan

 

År 1789 anlades den första fyren på Utklippan och därmed blev en av Sveriges mest fruktade platser betydligt mera säker för sjöfarten. I mitten av 1800-talet uppfördes den nuvarande stora stenbyggnaden som fyr- och befästningsanläggning. Fyren var bemannad till 1972. Naturreservatet Utklippan uppvisar en mycket intressant flora, intressanta groddjur samt ett rikt fågelliv. Under sommaren anordnas reguljär trafik till klippöarna, kontakta Statens fastighetsverk 0455-30 03 95 eller 0709-30 03 90. Ön erbjuder vandrarhem, café och kiosk. Några sjömil väster om Utklippan bärgades häromåret en stor välbevarad harpunspets - det hittills äldsta arkeologiska fyndet i Blekinge. En datering visar att den är drygt 8000 år gammal.

källa: karlskrona kommun

Karta - Östra skärgården (pdf)
Producerad av ColdStyle