Ungskär

 

Den yttre skärgården fick fast befolkning först på 1600-talet. Ungskär är jämsides med Stenshamn det bäst bevarade fiskeläget från den tiden. Ön har en skyddad hamn och byn ligger samlad därintill. Ungskär är låg och gräsbevuxen - på avstånd ser stugorna ut att flyta på havet. Man når ön med skärgårdsbåten m/f Wittus eller med m/f Ungskär från Torhamn sommartid.

källa: karlskrona kommun

Karta - Östra skärgården (pdf)
Producerad av ColdStyle