Projekt

 

föreningen Öriket

Öriket har medverkat i olika EU-projekt sedan 1998.
Här följer lite kortfattade information. Under länkarna kan du läsa mer.

Avslutade projekt:

-Byn på nätet
-IT och möjligheter i Karlskrona skärgård
-BeBo skärgård
-BeBo Landsbygd
-Nätverk Aspö
-Cykelturism på Aspö
-Utveckling av Ö-riket

Byn på nätet

Med "Byn på nätet" ville man skapa en helt ny plattform för Internetanvändandet, där vardagslivets behov av tjänster och information står i centrum. Internets globala möjligheter kom här i andra hand, efter den vardagsnytta som Internet kan erbjuda, med barnens läxscheman, handlarens extrapriser och kyrkokörens repertoar. Detta skapar också en trygghet för ovana och nya användargrupper. Innehållet och utvecklingen av lokala tjänster baserades på det engagemang som fanns i de lokalsamhällen där "Byn på nätet" skulle finnas.

"Byn på nätet" var ett samarbete mellan Föreningssparbanken, Telia, Karlskrona och Ronneby kommun. Från början var det fem IT-byar: Bräkne Hoby, Jämjö, Eringsboda, Kättilsmåla och Skärgården (Karlskrona skärgård genom samarbetet med Skärgårdsalliansen och projektet "IT och möjligheter i Karlskrona skärgård" Projektet avslutades i juni 2001, men byarna lever vidare. Av de ursprungliga fem återstår idag Bräkne Hoby, Jämjö och Skärgården

Besök Jämjös webbplats
Besök Bräkne Hoby webbplats

IT och möjligheter i Karlskrona skärgård

Skärgårdsalliansen i Karlskrona ek. förening bildades 1999 av ASPÖ Intresseförening, Ytterön/Östra Hästholmens- och Östra Skärgårdens samhällsförening. Initiativet till bildandet kom efter det att Ytterön/Ö Hästholmens samhällsförening ansökte medel hos EU mål 5b för projektet IT och möjligheter i Karlskrona skärgård. Efter att projeket godkänts av EU inbjöds öarna utan broförbindelse att vara med.

Projektet gick ut på att förbättra kommunikationerna i Karlskrona skärgård där ingen fast landförbindelse finns. Det har inretts datastugor på Stenshamn, Inlängan, Östra Hästholmen, Ungskär, Långören och Aspö. När det gäller Aspö har man gjort en datasal i skolan. Datakommunikation med radiolänk finns, och datautbildningar har genomförts till de boende.

Avslutades 31/12-2001.

Bebo Skärgård

BeBo Skärgård startades i maj 1999, och hade som syfte att få fler turister och året-runtboende i skärgården. Idén kommer ursprungligen från Emmaboda, där man inventerade kommunen för att se hur många hus som stod tomma, i syfte att få dem uthyrda eller sålda för att få mer människor till landsbygden. Eftersom Aspö saknar fast landförbindelse, och har mycket sommarboende befolkning, fick projektet anpassas till de förutsättningarna. Projektet drevs som ett EU mål-2 projekt och innefattade också öarna i Östra skärgården.

Avslutades i juni-2003.
Projektsamordnaren fortsätter nu uthyrningsverksamheten i ett eget företag.

Bebo Landsbygd i Karlskrona kommun

Projektet startade i oktober 2001, och genomfördes till viss del som BeBo Skärgård. Utöver inventeringen anordnades inspirationskvällar för fastighetsägare, som handlade om renovering, uthyrning etc.

Projektet avslutades i december 2004.
Mer information här
Producerad av ColdStyle