Inlängan

 

På öns norra del finns tre strandvallar fån Litorinatiden, som högst 10 m över havet. Sex hällkistor från stenåldern har påträffats, de anlades ca 2000 f.Kr. Här ute finns skärgårdens största ljunghed. Våtmarkerna är uppehållsplats för stora mängder sjöfågel. Hantverkare finns på ön. Man når ön med skärgårdsbåten m/f Wittus eller med m/f Ungskär från Torhamn sommartid.

källa: karlskrona kommun

Karta - Östra skärgården (pdf)
Producerad av ColdStyle